Sociëteit Tot Nut en Vermaak  Uitgave ter gelegenheid van het 225-jarig bestaan van de Sociëteit

 

Sensis  Jubileumuitgave over 150 jaar zorg en onderwijs voor slechtzienden en blinden in Grave 

Stimulansz  Naslagwerk met alle landelijke Wmo-regelgeving. Foto W&K

Vanenburg B71  Familiegeschiedenis opgetekend door Jan Bakker. In kleine oplage geproduceerd door uitgeverij Tienstuks

Garden Egg Chair  Boekje ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de wereldberoemde stoel