Herstel & Balans  Uitgave over 10 jaar Herstel & Balans, een innovatief oncologisch revalidatieprogramma

IKNL | UMCU  Instrument op zakformaat voor zorgverleners om tot een goed besluit te komen bij de begeleiding van patiënten

 

IKNL  Denkmethode voor verzorgenden in de palliatieve fase. Lesmateriaal: ringbanden, werkblok, stappenplan

NSvG  Publieksversie van jaarverslag en financieel verslag van de NSvG, patiëntenvereniging voor stembandlozen

IKNL  Zakboekje richtlijnen voor palliatieve zorg. Naslagwerk uitgevoerd als dwarsligger, speciaal drukproces op dundrukpapier