Expertisecentrum Nederlands  Lesmethode Engels voor leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs. Werkboeken voor leerlingen, docentenhandleidingen, ringband

 

Expertisecentrum Nederlands  Pilotproject lesmethode Beter lezen en schrijven voor het mbo. Werkboeken voor studenten, docentenhandleidingen

Expertisecentrum Nederlands  Reeks praktijkboeken met lesmethodes voor verantwoord taalonderwijs in het basis en voortgezet onderwijs. Fotografie Rob Gieling

 

Expertisecentrum Nederlands  Publieksversie van een onderzoeks-rapport over 'Gelderse Vindplaatsen', basisscholen die extra aandacht geven aan wetenschap en techniek

 

Basisschool Hartenaas  Rapport en ringband waarin leerlingen hun schoolrapporten van alle leerjaren kunnen bewaren